سپهر سخن – ف۲ ق۲۰ – تقسیم‌بندی انسان‌ها در ادیان بابی و بهائی

39

حضرت باب می فرمایند: مَثَل حق را مَثَل شمس فرض کن و مَثَل مؤمن را مِثل مرأت. همینقدر که مقابل شد حکایت می کند از او. و مَثَل غیر مؤمن را مِثل هجر فرض کن که هر چه شمس بر او اشراق کند امکان تعکّس در او نیست.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37369