لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37369

سپهر سخن – ف۲ ق۲۰ – تقسیم‌بندی انسان‌ها در ادیان بابی و بهائی

150

حضرت باب می فرمایند: مَثَل حق را مَثَل شمس فرض کن و مَثَل مؤمن را مِثل مرأت. همینقدر که مقابل شد حکایت می کند از او. و مَثَل غیر مؤمن را مِثل هجر فرض کن که هر چه شمس بر او اشراق کند امکان تعکّس در او نیست.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.