لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37368

شعله (۳۱) لالی آلبی متیوس (۷-۳) – پایان جنگ

86

جنگ جهانی اول تمام می شود وخانم لالی آلبی متیوس که برای کمک به مجروحین جنگی در یک بیمارستان نظامی آمریکایی در فرانسه خدمت می کرد به وطن باز می گردد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.