لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37368

شعله (۳۱) لالی آلبی متیوس (۷-۳) – پایان جنگ

186

جنگ جهانی اول تمام می شود وخانم لالی آلبی متیوس که برای کمک به مجروحین جنگی در یک بیمارستان نظامی آمریکایی در فرانسه خدمت می کرد به وطن باز می گردد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.