لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37347

سخنرانی – پایه های مدنیتی پیشرو ق۲

182

– کمک به استقرار و بنای یک اجتماع پیشرو.
– بخش دوم سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.