لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37295

کرسی صلح – موسسات حکومت بین الملل

276

دکتر اندی نایت، استاد علوم سیاسی در دانشگاه آلبرتا، توضیح میدهد که گروه های جامعه ی مدنی، گروه های ضد جهانی شدن، گروه های محیط زیستی، گروه های مدافع حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق همجنسگرایان چگونه میتوانند در برقراری یک حاکمیت جهانی نقش داشته باشند.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.