لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37294

بازتاب – اقلیت و اکثریت ق ۱

251

تقسیم بندی افراد از حیث نظرات عقاید یا نژاد قوم و ملیت به اقلیت و اکثریت چه ضرورت حقوقی دارد؟ آیا اکثریت بودن فضیلت یا حقی رو به وجود می‌آورد یا اقلیت بودن در خود محرومیت و یا محدودیتی را به همراه دارد چه‌گونه در برحه‌هائی از تاریخ شاهدیم که اقلیتی به خاطر داشتن ابزاز قدرت یعنی زر و زور و تزویر بر اکثریتی غالب می‌شوند و در مواردی قوانینی حمایتی برای اقلیت‌ها وضع می‌گردد شاهرخ کوهستانی در دو برنامه‌ی بازتاب میزبان دکتر آرش علائی پزشک مدرس و فعال مدنی و شاهین میلانی حقوق‌دان و فعال در زمینه حقوق بشر است تا نگاهی داشته باشند به بحث اقلیت و اکثریت


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.