لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37275

چهارچوب – جستجوی حقیقت

126

چقدر خانواده، جامعه و محیط زندگی شما در چیزی که به اون باور دارید، تاثیر داشته؟ چقدر خود شما برای اطمینان از درستی مسئله‌ای که با آن مواجه می شوید، تحقیق و بررسی می کنید؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.