لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37255

برنامه کامل ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

170

پیام دوستِ این شنبه دو بخش دارد . اوّل “آن هجده نفر” را میشنوید و بعد “ورقی از خاطرات” به سمع و نظرتان میرسد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.