لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37250

ورقی از خاطرات ف۳ ق۱۰- تپه اى در میانه ى هیرمند

110

چه بسیار همرنگ شدنهاى آگاهانه که ارزشش صدبار از “متفاوت بودن” فراتر است


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.