لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37221

کافه هنر (۴۷) – «جاناتان، مرغ دریایی» به قلم ریچارد باخ

213

به گفته نویسنده مقاله ای: منطق الطیر عطار نیشابوری یکی از زیباترین آثار سمبولیک شرق است که مورد تاسی بسیاری از شاعران و نویسندگان جهان قرار گرفته . در آثار یکی از نویسندگان آرمان گرای غرب تقریبا نمونه ای مشابه ای از منطق الطیر عطار رو میتوان دید، یعنی کتاب «جاناتان، مرغ دریایی» رمانی کوتاه به قلم ریچارد باخ. که به سال ۱۹۷۰ منتشر شد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.