لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37198

برنامه کامل ۲۲ فروردین ۱۳۹۸

203

مجله امروز هم مثل همیشه سه بخش اصلی دارد : نقطه سرخط ، کودکان منادیان صلح و دمی با تاریخ.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.