لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37178

خبرنگار – معضل انتشار اطلاعات جعلی علیه اقلیت‌های مذهبی ایران

290

گزارشی از نشست دفتر اوقاف کارنگی برای صلح جهانی، (The Carnegie Endowment for International Peace)، پیرامون موضوع انتشار اخبار جعلی و گمراه کننده علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران، رویارویی با فرهنگ فریبنده نقض حقوق بشر.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.