لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37160

شعله (۳۰) لالی آلبی متیوس (۶-۳) – خدمات انسان دوستانه

228

وقتی آمریکا وارد جنگ جهانی اول می شود وارتش آمریکا احتیاج به خدمات پشت جبهه دارد خانم لالی آلبی متیوس آمادگی خود را اعلان میکند وبه فرانسه رفته در بیمارستان نظامی مشغول خد مت می شود .


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.