لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37160

شعله (۳۰) لالی آلبی متیوس (۶-۳) – خدمات انسان دوستانه

93

وقتی آمریکا وارد جنگ جهانی اول می شود وارتش آمریکا احتیاج به خدمات پشت جبهه دارد خانم لالی آلبی متیوس آمادگی خود را اعلان میکند وبه فرانسه رفته در بیمارستان نظامی مشغول خد مت می شود .


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.