لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37159

برنامه کامل ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

212

سه شنبه های نقره ای از این هفته برنامه های عادی خود را با «شعله» و «سپهرسخن» دنبال میکند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.