لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37137

دوران شکوفایی (۵۴) – محبت و شادی

243

بعد از مریم یکی از دوستای ندا اومد. برنامه اش محشر بود. یه لباس مخصوص پوشیده بود و اشعار فردوسی رو در مورد مراسم سده نقالی می کرد. عالی بود. همه بلند شده بودند و هی براش کف می زدن.
بعد ندا یه صحبت کوتاهی کرد درباره این که چطور مراسمی مثل سده میتونه به شادی و محبت بین آدما و خونواده ها کمک کنه.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.