لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37119

صد پرسش صد پاسخ (۱۲) – اطاعت از حکومت

367

بهائیان معتقدند به اطاعت از حکومت. به این ترتیب ارتباط بهائیان با حکومت‌ها و سیاستمداران در جهان چگونه است؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.