لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37084

آن هجده نفر (۱۸) – ملامهدی خوئی، ملامحمد ابدال مراغه‌ای

332

ملامهدی خوئی و ملامحمد ابدال مراغه‌ای دو عضو حروف حی هستند که در این قسمت به زندگی آنها پرداخته خواهد شد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.