لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37082

برنامه کامل ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

192

این برنامه را با بخش جدیدی از «آن هجده نفر» شروع می کنیم و با «ورقی از خاطرات» ادامه می دهیم و با«پندها و پیمانها» به پایان میبریم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.