لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37056

برنامه کامل ۱۶ فروردین ۱۳۹۸

258

پرده هفتم با پنج بخش متنوع در خدمت شما همراهان گرامی است که به ترتیب عبارتند از:«یک قهرمان، چند ثانیه با شما، موج مثبت، کافه هنر، و کوچه».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.