لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37055

موج مثبت (۷۰) – سرویس خبری جامعه‌ بهائی

260

وبسایت «سرویس خبری جامعه‌ی بهائی» اکنون به دو زبان فرانسوی و اسپانیایی نیز در دسترس است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.