لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37053

یک قهرمان (۷۸) – زک ویگل و بازی‌های کامپیوتری برای کودکان بیمار

168

زک ویگل که در دوران نوجوانی عاشق بازی‌های کامپیوتری بود، با بهره گیری از میزهای بازی قابل حمل و نقل، بازی‌های کامپیوتری را برای کودکان بیمار به بیمارستان‌ها می‌برد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.