لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37025

دمی با تاریخ (۲۷) – گاه شمار بهائی، هفته‌ دوم فروردین ماه

248

– آخرین نوروز حضرت باب در این عالم، مصادف با عید بعثت ایشان
– اقامت نوروزی حضرت بهاءالله و همراهان در مزرعه‌ وشّاش در کنار بغداد
– استقرار پیکر حضرت باب و جناب انیس در مقام اعلی
– تشکیل نخستین انجمن شور روحانی آمریکا برای تصمیم‌گیری درمورد خرید محل مناسب جهت بنای مشرق‌الاذکار شیکاگو
– شهادت ۱۸ نفر از بهائیان نی‌ریز
– عزیمت حضرت بهاءالله از بغداد به استانبول
– عزیمت حضرت عبدالبهاء از رمله‌ اسکندریه به طرف نیویورک، و بازماندن شوقی ربّانی از همراهی ایشان


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.