لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=36970

چهارچوب – خدمت به عالم انسانی

152

فکر می کنید خدمت به عالم انسانی یک وظیفه است یا باید از روی عشق و علاقه انجام بشه؟ آیا خدمت کردن باید ویژگی خاصی داشته باشه؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.