لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=36910

شعله (۲۹) لالی آلبی متیوس (۵-۳) – تغییر دیدگاه

229

خانم لالی آلبی متیوس که تحول روحانی بزرگی در او ایجاد شده با اینکه با خطرات جنگ آشنا بود برای هم فکری با بهائیان فرانسه به پاریس می‌رود و در آنجا با بهائیان ایرانی آشنا می‌شود که تحول دیگری در روح او ایجاد می‌کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.