لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=36857

برنامه کامل ۱۱ فروردین ۱۳۹۸

274

پیام دوست یکشنبه ها در اوّلین برنامهِ عادی خود در سال ۱۳۹۸سه بخش دارد ولی متفاوت با گذشته : ابتدا بازپخش قسمت اوّل میقات سوم و سپس ویژه برنامهِ نوروزیِ ۱+۱۲ تصمیم جدید برای سال جدید و در پایان قسمت جدیدی از دیگر برنامه نوروزیِ تاکسی گپ را تقدیم میکند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.