لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=36835

آن هجده نفر (۱۷) – ملّاباقر، حرف حی

330

ملاباقر آخرین عضو از حروف حی است که بدرود حیات گفت. در این قسمت به زندگی ایشان پرداخته می‌شود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.