لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=36559

بانوی سرزمین من (۳۶) – اهمیت جنگل‌ها درپایداری شرایط حیات در زمین

316

وقتی که صحبت از دستیابی به توسعه پایدار و حفظ بستر حیات برای بقای انسان و همه موجودات زنده به میون میاد، شکی نیست که نمی‌تونیم، نقش جنگل‌ها رو نادیده بگیریم، جنگل‌هایی که در پایداری زمین و شادابی حیات انسان‌ها، جانوران، و گیاهان نقشی غیر قابل انکار دارند. ولی سوال اینجاست آیا تا به حال، برای ارتقای سطح آگاهی عمومی، درباره اهمیت جنگل و جایگاه اون در تحقق توسعه پایدار اقدامی صورت گرفته است؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.