لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=36542

برنامه کامل ۹ فروردین ۱۳۹۸

305

پرده هفتم در اولین برنامه خود در سال ۱۳۹۸چهار بخش دارد که به ترتیب عبارتند از: «یک قهرمان، موج مثبت، بانوی سرزمین من» و بخش ویژه نوروزی «۱+۱۲ تصمیم جدید برای سال جدید».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.