لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=36416

خبرنگار – نوروز و بهار در آیین بهائی

409

گفتگو با: آقای سهیل کمالی، پژوهشگر مسائل اجتماعی و مطالعات خاورمیانه
پیوند پیام مهر ودوستی نوروز با پیام صلح و یگانگی آیین بهائی، نوروز ایران زمین را در دل میلیون‌ها تن از مردم جهان جای داده!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.