لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=36152

دوران شکوفایی (۵۲) – در فضیلت کاکتوس

254

سمانه : من می گم آدم باید به مملکت خودش وفادار بمونه، پای مردم خودش وایسه، مملکت لباس تن نیست که هر روز عوضش کنی!. . . مثل این می مونه که تو بگی همسایه مون چه خونه قشنگی داره، من برم خونه اونا زندگی کنم.
رکسانا: تو هم یه شعارهایی می دی واسه خودت ها.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.