لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=36133

تاکسی گپ (۵) – خرافات

189

راننده ای که در هر بخش با مسافران خود به بحث می نشیند و اتفاق های متفاوتی را تجربه می کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.