لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35788

برنامه کامل ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

152

این سه شنبه نقره‌ای دارای دو بخش است. اول «شعله» و دوم «سپهر سخن».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.