لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35749

برنامه کامل ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

139

پیام دوست دوشنبه را با “این روزها به یاد تو” شروع می‌کنیم و بعد از آن “دوران شکوفائی” را خواهید شنید و “گزیده هائی از یک سخنرانی” آخرین بخش برنامه های این دوشنبه است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.