لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35737

صد پرسش صد پاسخ (۱۱) – تساوی حقوق زنان و مردان

181

تساوی حقوق زنان و مردان یکی از تعالیم دوازده‌گانه‌ بهائی است. منظور از تساوی حقوق چیست؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.