لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35732

صفحه نمایش – ف۲ ق۳۹ – بهرام بیضایی۷ نمایش:افرا یا روز می‌گذرد

109

بخش اول: قسمت هفتم و پایانی سرگذشت بهرام بیضایی
بخش دوم: قسمتی از نمایش نامه افرا یا روز می گذرد


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.