لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35668

آن هجده نفر (۱۶) – ملا یوسف اردبیلی

348

زندگی ملایوسف اردبیلی، یکی دیگر از اولین مؤمنین به حضرت باب.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.