لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35659

پیک یزدان – ۱۱ – حضرت مسیح ۳

129

موضوع:شرح حیات و تعالیم حضرت مسیح۳

سخنران: دکتر نصرت‌الله محمّد حسینی

شما میتوانید متن کامل این برنامه را ازاینجا دانلود کنید
شما می توانید فایل صوتی را از اینجا دانلود کنید.

رادیو پیام دوست: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، آقای دکتر نصرت‌الله محمّدحسینی استاد پیشین دانشگاه طهران و پژوهشگر بهائی، در مسیر شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهائی که خود بخشی از بحث کلّی ایشان در بارۀ تاریخ و تعالیم آئین‌های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی است، بدنبال سخنرانی‌های هفتۀ گذشته، امروز حیات و تعالیم حضرت مسیح را پی‌می‌گیرند.

دکتر محمّد‌حسینی: بسیار سپاسگزارم، شنوندگان عزیز و پرمهر و باوفای رادیو پیام دوست، همانطور که فرمودند در دو هفتۀ اخیر به بیان شرح حیات و تعالیم حضرت مسیح پرداختیم و امروز نیز همان مبحث را پی می‌گیریم. حضرت مسیح پس از بعثت، پس از برانگیخته شدن، در حدود سی سالگی قیام به هدایت قوم یهود فرمودند و از شهری به شهری و از قریه‌ای به قریه‌ای در دیار اسرائیل سفر نمودند و بشارت به ظهور ملکوت الهی فرمودند. یهودان درد کشیدۀ با انصاف و مردمان به اصطلاح دل صاف به گِرد او انجمن نمودند. خطاب به این مردمان به ظاهر فقیر و بی‌سواد و پای برهنه ولیکن با دل‌های آکنده از عشق به خداوند یگانه فرمودند:
«بیائید ای تمامی زحمت‌کشان و گران‌باران و من شما را آرامی خواهم بخشید».
مردگان روحانی و ایمانی را شفاء بخشیدند. بیماران روانی و ناامیدان را امیدوار الطاف الهی فرمودند. وعظ‌های حضرتشان در قلوب اهل انصاف و مؤمنان شعلۀ عشق و امید و ایمان روشن نمود و در دل دشمنان و پیشوایان حسد فراوان آفرید. اینان، پیشوایان حسود و مغرض، مردمان را از جستجوی حقیقت باز داشته و به تقلید از مشایخ ترغیب نمودند. سخن آسمانی توراه مقدّس را نادیده گرفتند که خلق را به جستجوی حقیقت و پژوهش واقعیّت مسائل روحانی دعوت فرموده است. فراموش نمودند بیان خداوند را در کتاب امثال حضرت سلیمان نبی که فرمود:
«من دوست می‌دارم آنانی را که مرا دوست می‌دارند و هر که به جِدّ و جهد بطلبد مرا خواهد یافت».
فریاد حضرت اِرَمیای نبی را به وادی فراموشی سپردند که فرمود:
«تحقیق و جستجو در طریق‌های مختلف نمائید تا ببینید که طریق نیکو کدام است در آن سالک شوید».
جماعاتی کثیر از مردمان به تقلید از پیشوایان خویش، نمودند آنچه نمودند تا سرانجام مسیح موعود را که جوهر مظلومیّت بود به صلیب کوبیدند.
روان مولوی شاعر جاودانۀ ایران‌زمین همواره شاد باد:
خلق را تقلیدشان بر باد داد
گر تو از تقلید آباء نگذری
ای دو صد لعنت بر این تقلید باد
غافلم من گر ز دین بوئی بری

بیان مولوی مبتنی بر بیان قرآن شریف است در سورۀ عنکبوت که مجاهدان در راه حق را وعدۀ محتوم هدایت نهائی می‌فرماید:
«والذین جاهدوا فینا لنَهدینّهم سبلنا».
مفاد آیۀ قرآن شریف چنین است که خداوند می‌فرماید: آنانکه کوشش و مجاهده در راه‌های ما می‌نمایند البتّه البتّه ما آنان را هدایت خواهیم نمود.
به گفتۀ ساده ولی پرمایۀ نعیم شاعر بلند پایۀ بهائی:
ای که راه نجات می‌خواهی
نبود فرق کافر و مؤمن
می‌کشاند ترا به حضرت دوست
آنکه فرمود جاهدوا فینا
جایگاهت لنهدینّهم است
مکن اندر طلب تو کوتاهی
جز به نادانی و به آگاهی
آه شب نالۀ سحر گاهی
نگذارد ترا به گمراهی
گر که تو سالک الی اللّهی

چه عالی مقدار است تعلیم اساسی امر مقدّس بهائی تحت عنوان «تحرّی حقیقت» که راه گشای مردم جهان است. فرمود حضرت بهاءالله مؤسّس آئین جهانی بهائی:
«انسان چون به مقام بلوغ فائز شد باید تفّحص نماید».
در پی این بیان، بیاناتی می‌فرمایند که مُفادش این است: انسان باید در نهایت توکّل به خداوند و بدون تمایل به سوئی مخصوص حقیقت را جستجو نماید و با چشم و گوش خویش ببیند و بشنود. اگر با چشم دیگری به حقیقت نظر نماید هرگز به عرفان آن فائز نمی‌شود. می‌فرمایند:
«گوش را از آلایش تقلید منزّه نما».
حضرت عبدالبهاء مبیّن کلمات حضرت بهاءالله و جانشین آن حضرت که پس از پنجاه سال اسارت و حبس و تبعید به استدعای بهائیان مغرب‌زمین به این صفحات سفر فرموده‌اند و در کلیساها و کنائس و انجمن‌ها و دانشگاه‌ها به اثبات حقّانیّت مظاهر الهیّه یعنی رسولان الهی از جمله حضرت موسی ، حضرت زرتشت، حضرت مسیح، حضرت محمّد، حضرت باب و حضرت بهاءالله و بیان لزوم تحقیق و ترک تقلید پرداخته‌اند در ضمن یکی از سخنرانی‌های حضرتشان در نهایت سادگی می‌فرمایند:
«… امّا از تعالیم حضرت بهاءالله اوّل تحرّی حقیقت است. و …حقیقت ادیان الهی یکی است… امّا تقالید چون مختلف است سبب اختلاف و جدال گشته. اگر تحرّی حقیقت و ترک تقالید شود جمیع ملل متّحد گردند. زیرا اختلافی در حقیقت ادیان نیست بلکه در تقالید است».
باری اگر چه از مسیر سخن اصلی که شرح زندگی حضرت مسیح و تعالیم آن حضرت است اندکی به ظاهر دور شدیم ولیکن باید توجّه کنیم که مراد از پژوهش در تاریخ ادیان درک این نکته است که اساس ادیان الهی یکی است و رسولان الهی همه مرّوج این حقیقت واحدند و برای درک این حقیقت باید به جستجو پرداخت و از تقلید و پیروی کور کورانه پرهیز نمود. بدین لحاظ است که قرآن شریف می‌فرماید حتّی اگر شخص فاسقی برای شما خبری آورد به تحقیق پیرامون آن پردازید. مبادا که قومی را بر اثر نادانی معدوم نمائید و سپس بر آنچه کرده‌اید پشیمان شوید. عین آیۀ قرآن شریف در سورۀ حُجرات چنین است:
«یا ایّها الذّّین آمنوا ان جائَکم فاسقٌ بنباءٍ فتبیّنوا ان تصیبوا قوماً بجهالهٍ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین».
چه گویا و رسا است این بیان الهی. دیگر معلوم است که خبر ظهور رسولان الهی که همه جوهر تقوی و امانت و راستی و درستی بوده‌اند چگونه باید مورد تحقیق قرار گیرد. در این مقام تقلید حرام است و وظیفۀ هر انسان شریف تحقیق در صحّت ادّعای نفوسی است که خود را مأمور و رسول الهی دانسته‌اند. امّا مشایخ قوم و دشمنان حضرت مسیح آن چنان زمام مردم آن سامان را در دست گرفته بودند که عامّۀ مردمان از درک مقام آسمانی آن حضرت محروم شدند و به تقلید آن مشایخ پرداختند و جز معدودی قلیل خویشتن را از موهبت جاودانۀ ایمان به حضرت مسیح محروم نمودند. تاریخ ادیان آسمانی گویای آن است که حضرت مسیح نخستین و آخرین پیامبری نبود که مورد ستم مردمان قرار گرفت. پیش از آن حضرت، انبیاء را سنگسار نموده بودند، پاره پاره و مقتول نموده بودند و اینک تاریخ تجدید شده بود.
به فرمودۀ قرآن شریف در سورۀ بقره:
«افکلّما جاء کم رسول بمالا تهوی انفسکم استکبرتم ففریقاً کذّبتم و فریقاً تقتلون».
مفاد آیۀ قرآن شریف این است که خطاب به مردمان می‌فرماید هر هنگام که رسولانی برای هدایت شما آمدند، روی گردانیدید و آنان را تکذیب و برخی را مقتول نمودید. خداوند خطاب به اورشلیم در انجیل جلیل چنین می‌فرماید:
«ای اورشلیم قاتل و سنگسار کنندۀ انبیاء»
باری حضرت مسیح چون آغاز هدایت نفوس فرمود مشتی از مردم به ظاهر بی‌سواد، فقیر و پای برهنه بدان حضرت ایمان یافتند. به پطرس که نامش شمعون بود و به برادر او اندریاس که هر دو صیّاد ماهی بودند و دام گسترده تا صید ماهی نمایند، فرمودند:
«به دنبال من بیائید تا شما را صیّاد انسان کنم».
بی‌درنگ دام‌ها را نهاده در پی او روان شدند. شاگردان دیگر نیز هر یک به گونه‌ای در نهایت صفاء و پاک دلی بدان حضرت ایمان یافتند. سپاسگزارم ش


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.