لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35656

آئین بهائى (۴۰) – اهمیت اشتغال به کار

142

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : از جمله تعالیم دیانت بهائى این است که همه افراد جامعه، اعم از فقیر یا غنى، باید به کسب درآمد مشغول باشند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.