لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35585

برنامه کامل ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

183

پرده هفتم این هفته هم پنج بخش متنوع دارد از این قرار: «یک قهرمان، چند ثانیه با شما، موج مثبت، بانوی سرزمین من، و کوچه».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.