لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35537

کودکان منادیان صلح (۱۴) – تغییر و تحول

156

والدین چگونه می‌توانند خود را با تغییرات سریع علم و تکنولوژی منطبق کنند و با کودک خود همراه شوند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.