لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35530

نقطه سرخط – خانه‌ تکانی و یک یادداشت دیگر

133

در آخرین نقطه‌ سرخط سال ۱۳۹۷ خورشیدی، دو تا یادداشت خودمانی خواهیم داشت: اولی تشویقمان می‌کند به تعریف‌ کردن از یکدیگر و دومی از خانه‌‌ تکانی و سال جدید حرف می‌زند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.