لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35524

برنامه کامل ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

88

مجله جوانان در آخرین شماره خود در سال ۱۳۹۷ «نقطه سر خط، کودکان منادیان صلح، و دمی با تاریخ» را در محتوی دارد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.