لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35485

برنامه کامل ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

161

«خبرنگار» مثل همیشه بخش اصلی پیام دوست چهارشنبه‌ها است و قبل از آن هم شنونده «زبان قصه‌ها» خواهید بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.