لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35441

این روزها – جلوه‌های زیبای دوستی در اجتماعی منسجم

119

وقتی خبر تولد سامانتا، به گوش همسایه‌های محل رسید، عکس العمل آنها تلفیقی بود از شادی و شکرگزاری و پرسش و کنجکاوی! آن‌ها از خود می‌پرسیدند که چگونه می‌توانند در پرورش و نگهداری از سامانتا نقش داشته باشند. کاری که آنها برای همه کودکان محل می‌کردند!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.