لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35440

برنامه کامل ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

193

در پیام دوست این دوشنبه ابتدا نوبت برنامه این روزها است و بعد از آن نمایش رادیویی دوران شکوفایی و در پایان بخش پایانی سخنرانی دکتر پیام اخوان.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.