لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35438

دوران شکوفایی (۵۰) – رفاه نسبی

108

مادر رکسانا: مربوط به مطالبی یه که بچه ها تو گروه نوجوانانشون خوندن. ندا خانوم شما بگین.
ندا: من نمی دونم منظورتون دقیقاً چیه، خودتون بفرمائین.
مادر رکسانا: همون که کارگرا تو سود کارخانه شریک بشن. می دونم کارخونه تون ضرر می ده. اما شاید اگه بدونن که تو سود کارخونه شریک می شن، یه کاری بکنن.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.