لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35400

کرسی صلح – بازی‌های کامپیوتری و فرایند برقراری صلح

186

آقای درک کالین، متخصص در زمینه بازی های کامپیوتری، توضیح می‌دهد که چالش بازی هایی که هدف ایجاد صلح و یا ترویج کشمکش را دارند این است که نه تنها باید تمام استاندارد های سرگرمی را در قالب «زیبایی شناسی و احساس بازی» حفظ کنند، بلکه باید یک قدم جلوتر بروند و موفق به تغییر دانش، نگرش، و رفتار افراد شوند.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.