لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35382

برنامه کامل ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

112

«آن هجده نفر» و «ورقی از خاطرات» بخش‌های دوگانه پیام دوست شنبه است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.