لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35293

چند ثانیه با شما (۷۵) – هشتم مارس روزی برای زنان

239

شواهد نشون می‌ده که هر ساله روز هشتم مارس، یا روز جهانی زن فرصتی مناسب برای فعالان حقوق زنانه تا مطالبات زنان را مطرح نمایند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.