لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35147

برنامه کامل ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

109

زبان قصه ها و خبرنگار دو بخش تشکیل دهنده پیام دوستِ این چهارشنبه است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.