لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35102

پیک یزدان – ۸ – آئین هندو

220

موضوع: آئین هندو

سخنران: دکتر نصرت‌الله محمّد حسینی

شما میتوانید متن کامل این برنامه را ازاینجا دانلود کنید
شما می توانید فایل صوتی را از اینجا دانلود کنید.

رادیو پیام دوست: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، امروز آقای دکتر نصرت‌‌الله محمّد حسینی استاد پیشین دانشگاه طهران و پژوهشگر بهائی، در مسیر شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهائی که خود بخشی از بحث کلّی ایشان در بارۀ تاریخ و تعالیم آئین‌های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی است، به توضیح آئین هندو می‌پردازند و بیان می‌نمایند که اساس این آئین نیز چون دیگر ادیان الهی بر لزوم اتّحاد افراد انسانی و نیز اندیشه و گفتار و کردار نیک استوار است.

دکتر محمّد حسینی: سپاسگزارم، شنوندگان عزیز و پر مهر و باوفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، امروز به اختصار گفتگوئی خواهیم داشت در باب آئین هندو.
حضرت شوقی ربّانی سرپرست فقید امر بهائی درچند اثر حضرتشان مطالبی را می فرمایند که مفادش این است که مقصود از آئین هندو آئینی آسمانی است که چند هزار سال پیش در هندوستان تأسیس گردیده است. به فرمودۀ ایشان نام مؤسس و تاریخ تأسیس این آئین الهی معلوم نیست حضرت شوقی ربّانی همچنین میفرمایند که موضوع تناسخ Reincarnation)) نیز که در هیچ یک از ادیان الهی پذیرفته نشده است در اصل آئین هندو موجود نبوده و از ساخته‌های مردم هندوست که در طّی هزاران سال به اشتباه وارد تعالیم این آئین آسمانی گردیده است.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست یقیناً توجهّ دارند که به استناد پژوهش ده‌ها پژوهشگر برجسته شرقی و غربی مراد از آئین هندو(Hinduism) آئین اکثریت مردم هندوستان است. در این اطلاق جماعات بودائی، مسلم، مسیحی، سیک، بهائی و زردشتی مقیم هندوستان داخل نمی‌باشند. شنوندگان عزیز همچنین توجّه فرموده‌اند که برخی از دیگر آئین‌های باستانی هندوستان نیز ریشۀ روشنی ندارند و گاه با آئین هندوی مورد بحث ما در آمیخته‌اند.
آئین هندو با گذشت هزاران سال دگرگونگی‌های بسیار یافته و به شأنی در میان اوهام و خرافات مردم هندوستان گرفتار شده که درک ماهیّت و اصول اساسیه آن کار هرکس نیست و به پژوهش ژرف در زمانی دراز نیاز دارد. خوشبختانه ده‌ها تن از روشن گران هندو بدین امر دست یازیده‌اند و آگاهی‌های ارزشمندی برای ما فراهم کرده‌اند. به استناد این پژوهش‌های حقیقت بینانه مردم هندوستان هزاران سال پیش از لحاظ عقاید دینی به مردم ایران باستان نزدیک بوده‌اند و سپس به تدریج از هم دور شده‌اند. برای مثال در آن روزگاران میترا و آریاما(Aryama) در میان هر دو گروه، از خدایان بزرگ بوده‌اند. هر دو گروه از دو مرحلۀ چند خدائی و ترجیح گذشته‌اند و به مرحلۀ یکتاپرستی رسیده‌اند. امّا با گذشت هزاره‌ها مجدداً توحید شکلی از تثنیه و یا تثلیث یافته است. یعنی اعتقاد به دو یا سه خدای بزرگ. البتّه این ظاهرامر است. با موشکافی می‌توانیم دریابیم که هندو به خدای خالق قادر عظیم اعتقاد دارد و این خدایان سه گانه مظاهر حقیقت مطلق واحدند. حتّی از کتاب‌های ودای مقدّس هندوان نیز که طّی زمان‌ها جمع آوری گردیده‌اند می‌توان این اعتقاد را مکشوف داشت. در این تثنیه و یا تثلیث یعنی اعتقاد به دو خدا یا سه خدا، رازها و معانی بسیار است که اگر عمیق شویم در آن به اصطلاح توحید الهی مشهود است. امّا در ظاهر امر خرافات و اوهام هندوان مانع این ادراک است. صرف نظر از وهم پرستی جماعاتی از هندوان که مورد تائید روشن بینان آئین هندو نیز نیست به استناد پژوهش ژرف گروهی از پژوهشگران برجستۀ جهان جوهر تعالیم اساسی آئین هندو نیز لزوم اتّحاد جماعات انسانی، تصفیۀ نفس، دوری از کژى‌ها و زندگی بر پایۀ راستی و درستی و مهر وآشتی است.
ده‌ها میلیون تن از مردم هندو بر این اتّفاق‌اند که روزگاری ستیزهای موجود در جهان انسانی پایان ‌یابد و صلح پایدار برقرار ‌شود و همانگونه که در کتاب‌های ودای مقدّس آمده است کریشنا(krishna) نخست زاد از ویشنو(vishnu) دوباره تجلی میکند و زمین در پرتو نور خدا بهشت برین می‌شود.
همان‌طور که قبلاً عرض کردم آئین هندو طّی قرنهاى متمادى و البتّه بر اثر اقدامات مصلحین دینی دگرگونگی‌هایی بسیار یافته و گاه آمیخته با عقاید دینی دیگر آئین‌ها به صورت یک مکتب روحانی و اخلاقی جدید جلوه نموده است. در پانصد سال پیش مکتب روحانی و اخلاقی سیک (Sikhism) و در قرن نوزدهم میلادى جماعات برهمو ساماج (Brahmo Samaj) آریاساماج (Arya Samaj) و نهضــــت راماکریشنا (Rama Krishna) از آن جملــــه‌انـد. گرونـانک (Guru Nanak) گرو یعنی محترم و معادل دو لفظ حضرت و جناب است و ریشۀ سانسکریت دارد که در مورد معلّمین روحانی بکار می‌رود، بارى گرونانک مؤسّس Sikhism(متولد ۱۴۶۹ و در گذشته بسال ۱۵۳۶ میلادى) رهبر عالی مقام روحانی تلاش کرد که آئین هندو و اسلام را با هم بیامیزد و الفت میان پیروان آن دو آئین بوجود بیاورد. امروز پیروان او بیشتر در هند و پاکستان‌اند و در دیگر نقاط جهان نیز پراکنده شده‌اند ولی متاسّفانه میان آنان و مسلمین قرنها ستیز بوده است.
رادیو پیام دوست: ببخشید سخن شما را قطع می‌کنم. این طور که بنده استنباط میکنم شما در بیان تاریخچۀ پیدایش و همانطور عقاید آئین هندو خیلی با احتیاط سخن گفتید و بنده تصوّر می‌کنم ده‌ها نکتۀ گفتنی دیگر در اینجا هست که بیان نکردید، ممکن است دلیلش را بفرمائید؟
دکتر محمّدحسینی: استنباط سرکار دقیقاً صحیح است. همانطور که در خصوص آئین صابئین با ملاحظه و حکمت گفتگو داشتیم، در باب آئین هندو نیز باید با کمال احتیاط سخن بگوئیم، زیرا همانطور که قبلاً عرض کردم نام مؤسس و تاریخ تأسیس آئین هندو روشن نیست و مدارک موجود آنقدر تعارض دارند که استناد به آنها میسّرنیست.
در خصوص عقاید پیروان آئین هندو باید عرض کنم که موضوع Caste به عبارت دیگر طبقات پست و یا ناپاک مورد اعتقاد جماعاتی کثیر از هندوان (خصوصاً در ایام گذشته ) یک تعلیم الهى نیست زیرا محتوای کتاب‌های ودای مقدّس نیز انسان را اصیل و شریف و والامقام می‌شناسد خصوصاً اگر از هواهای نفسانی گذشته باشد، عقاید خرافی دیگر را با این عقیده می‌توانید قیاس فرمائید، این است که اظهار نظر حکیمانه راجع به اصول آئین هندو در همان حدّ است که عرض شد و مجدداً عرض می‌شود که از کتاب‌های ودای مقدّس استنباط میگردد که این آئین الهی بجهت اتّحاد افراد انسانی تأسیس شده است و اندیشه و پندار نیک، گفتار نیک و کردارنیک را ترویج می‌نماید و بیش از این هر چه بگوئیم حدس است و امکان صحّتش نیست.

رادیو پیام دوست: بسیار جواب کافی لطف کردید، آقای دکترولی متأسفانه در این دقایق باید عرض بکنم که برنامه ما هم رو به اتمام است. مطالبی که در مورد آئین هندو برای ما بیان کردید شنیدنی و آگاهی دهنده بود بخصوص که ذکر کردید در طّی ادوار و اعصار آنچه به ادیان اضافه می‌شود ساخته فکر بشر است و چه خوبست که شخص طالب حقیقت یا متحرّی حقیقت عنصر پاک ادیان الهی را به خرافات و عقاید آلوده نکند وبداند که تمام آئین‌های پروردگار برای سعادت انسان و بنیاد و پیشرفت تمدّن‌ها آمده‌اند.
اجازه بدهید به همین‌جا بسنده کنیم، از شما ممنونیم که این مهمّ را به عهده گرفته و این اطلاعات را در اختیار شنوندگان ما قرار می‌دهید.
تا هفته آینده که باز در خدمت شما باشیم. سپاسگزاریم. ش


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.